W koszyku nie ma żadnych przedmiotów. Kup coś!
Lista kategorii artykułów

Ogranieczenie odpowiedzialności

Najczęstsze pytania > O sklepie > Ogranieczenie odpowiedzialności

Cukus.com nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Cukus ani za nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. Cukus.com w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność Towarów sprzedawanych w ramach Oferty, zdolność Sprzedających do sprzedaży, wypłacalność Kupujących oraz prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników. Za wykonanie umów zawartych w ramach Cukus, w związku z prowadzeniem własnej sprzedaży Towarów, Cukus.com ponosi odpowiedzialność określoną zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego oraz treścią Ofert Cukus.com.W przypadku, gdy Oferta narusza postanowienia Regulaminu lub obowiązujące przepisy prawa, Cukus.com może:


a. zmienić wskazaną przez Sprzedającego kategorię Allegro, w której publikowana jest Oferta,


b. zakończyć przed czasem lub usunąć Ofertę z opcją Kup Teraz - jednakże dotychczas zawarte w ramach niej umowy pomiędzy Użytkownikami zachowują ważność,


c. usunąć Licytację w wyniku czego przestaje być dostępna w Cukus, a wszelkie dotychczasowe czynności Licytantów w jej ramach, nie wywołują skutku.

Brak komentarza
Opublikuj komentarz
* treść: